Rabu, 29 Maret 2017

Jurusan Kuliah Dengan Lapangan Kerja yang Luas


Saat SMA/SMK anda pasti sudah memilih jurusan diantara tiga jurusan IPA, IPS dan Bahasa, untuk anak SMA , dan berbagai macam jurusan untuk anak SMK mulai dari Multimedia, Teknik Pembangunan dll. Pemilihan jurusan ini betul-betul akan berpengaruh ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maka dasar – dasar ilmu yang dipelajari semenjak SMA/SMK akan diperdalam ketika masuk dalam bangku perkuliahan.

Mengapa kita harus memilih jurusan yang tepat, sebab sesudah anda lulus dari perkuliahan banyak perusahaan baik instansi pemerintah dan swasta memiliki kualifikasi karyawan yang sesuai dengan posisi yang diperlukan, apabila dalam perusahaan jurusan yang anda pilih betul-betul spesifik maka anda akan kesulitan untuk masuk dan bersaing dengan orang lain dalam bidang yang sama, sebab makin kecil lapangan kerja dan peluang yang ada maka kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan akan makin susah, apalagi kompetitornya banyak.
Kali ini kita akan membahas seputar jurusan kuliah yang mempunyai peluang kerja luas dan prospek ke depan yang baik :

1. Jurusan Pendidikan

Jurusan Pendidikan juga termasuk jurusan yang mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah, sebab Guru (tenaga kerja pendidik) di indonesia sangatlah sedikit,tentunya lapangan kerja yang dibutuhkan sangatlah luas , Menjadi Seorang guru merupakan pekerjaan yang mulia dan sering kali juga di katakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

2. Jurusan Teknik Informatika

Jurusan Teknik informatika termasuk jurusan yang mempunyai kesempatan kerja yang betul-betul besar, sebab ditahun 2017 ini teknologi kian canggih, jurusan teknik informatika ini betul-betul diperlukan diberbagai perusahaan besar di Indonesia dan spesialis teknik informatika atau yang disering dibilang programmer juga termasuk dalam pekerjaan dengan gaji tertinggi di indonesia.

3. Jurusan Hukum

Sebab Permasalahan Hukum di Indonesia ini tak akan pernah habis, Jurusan Hukum merupakan jurusan yang paling banyak diminati, Selain Jurusannya terlihat keren dan mewah, alumni jurusan hukum bisa bekerja diberbagai lapangan kerja, kebanyakan alumni jurusan hukum bekerja menjadi PNS (Pegawai Negri Sipil), ataupun menjadi pengacara.

4. Jurusan Pertanian

Jurusan ini hanya sedikit orang yang berminat,sebab pandangan mereka jurusan pertanian tak kelihatan mewah dan tak menjanjikan, namun faktanya jurusan ini sangat besar peluangnya dimasuki untuk mendapatkan lapangan kerja dengan mudah, sebab dengan sedikitnya peminat lapangan kerja maka kian luas peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin luas, alumni jurusan pertanian dapat mendapatkan penghasilan yang betul-betul besar ,dengan bekerja sebagai spesialis tanaman, spesialis budidaya tanaman dan lain­lain. Apalagi negara tempat kita tinggal ini , indonesia adalah negara yang disebut dengan negara agraris cocok untuk pertanian. Seperti dalam lagu Kolam susu yang dinyanyikan oleh Koes-Plus, “Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman”.

5. Jurusan Kedokteran


Jurusan kedokteran merupakan jurusan yang sangatlah populer dan banyak diminati, meskipun biaya untuk dapat menjadi seorang dokter bisa dikatakan tidak murah, Namun anda tak perlu cemas, sebab meskipun tarif yang dikeluarkan sangatlah tinggi tapi lapangan kerja sesudah anda lulus sangatlah luas dan menjadi seorang dokter termasuk profesi dengan gaji bisa dibilang sangat besar.

0 komentar:

Posting Komentar